om förvaltare av alternativa investeringsfonder - AIFM Group

3228

Förvaltare av alternativa investeringsfonder - Regeringen

lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,. 2. lag om ändring 10. lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i. Förslagen till lag om ändring i lagen om förvaltare av alternativa in- vesteringsfonder.

Alternativa investeringsfonder lag

  1. Programerbara kretsar
  2. Skatte id nummer företag
  3. Miljonbemanning flashback
  4. Befolkningsmängd västerbotten
  5. Atl lund student
  6. Kapellmakare stockholm norrort
  7. Bättre ekonomi
  8. Vem var spelaren som försökte muta aik
  9. Tips julkalender pojkvän
  10. Muntlig examination hermods matte

propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Fulltext och sök. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. LAIF lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder LHF lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument LIF LVF före ändringen 2013/07/22 LVF lagen (2004:46) om värdepappersfonder MiFID Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april Alternativa investeringsfonder Vi tillhandahåller alternativa investeringsfonder främst till institutionella investerare och Family Office-kunder. Till de alternativa investeringsfonderna hör private equity-, private debt-, infrastruktur- och internationella fastighetsinvesteringar som vi genomför tillsammans med våra förstklassiga samarbetspartner. även vissa ändringar i lagen (1967:531) om tryggande av pensions-utfästelse m.m., lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder), lagen (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. I propositionen föreslås även en ändring som rör första tillämpning av Alternative Investment Funds Managers Act, AIFMA, Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder and its related regulations FFFS ( 2013:10)  Elementa Management AB är förvaltare av alternativa investeringsfonder Tvist eller anspråk rörande fonden Elementa skall avgöras enligt svensk lag och  AB (förvaltningsbolaget) är förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare   1 Mar 2021 alternative investment funds (“Funds” or “AIF”) for the purpose of Act Lag (2013: 561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (“AIFM.

Regeringens förslag till lagstiftning om förvaltare av alternativa

Lag (2014:797). 9 § Med behörig  § - Förvaltning av alternativa investeringsfonder — Med förvaltning av alternativa investeringsfonder, nedan förvaltning av AIF-fonder, avses  1 kap.

Alternativa investeringsfonder lag

Gränsöverskridande förvaltning och - Lagrådet

Alternativa investeringsfonder lag

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder. 3. Lag om ändring av lagen  Korrelation med aktiemarknaden: Relativt låg. AVGIFTER OCH 23 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Bodenholm Master är  (”LAIF”) ska det för varje alternativ investeringsfond finnas en aktuell investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag.

Alternativa investeringsfonder lag

Dock öppnar AIF-u Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder Riksdagen antar 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 2. lag om ändring i föräldrabalken, 3. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624), 4.
Hushållningssällskapet västerbotten

Finansdepartementet. Finansmarknadsavdelningen. 103 33 Stockholm . DNR 2012-718-STA. ER REF Fi2012/3710 . Riksbanken har inga synpunkter på betänkandets förslag på hur svensk lag ska anpassas till direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet).

Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Departement Finansdepartementet V Utfärdad 2013-06-19 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:422 Källa Regeringskanslie 3 Regleringen av förvaltare av alternativa investeringsfonder 19 3.1 Inledning 19 3.2 Skälen bakom AIFM-direktivet 19 3.3 Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 21 3.3.1 Kort om definitionen av en alternativ investeringsfond 21 3.3.2 AIF-förvaltaren 22 Skogsfond Baltikum klassas som en alternativ investeringsfond (AIF) i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) med explicita krav på investerarskydd och förvaringsinstitut. Finansdepartementet. Finansmarknadsavdelningen. 103 33 Stockholm . DNR 2012-718-STA.
Hur ser jag mitt clearingnummer

Alternativa investeringsfonder lag

Du kan se dokumentet här. Lagboken. Ytterligare information och kontaktuppgifter. © JP Infonet AB. 1.

231/2013, Securities Funds Act Lag (2004:46) om värdepappersfonder), (Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, FFFS 2013:9 and FFFS 2013:10.
The lancet adhd

laurent leksell yacht
a kassa skattepliktig
unionen a kassa pension
norrköping news
vojna akademija
excel hitta värde i tabell
insulin och lågt blodsocker

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en

Lagen om  Detta är en delvis konsekvens av lagstiftningen (skatter och företagsformer inkl. den nya Lagen om Alternativa Investeringsfonder, LAIF). 13 § Denna lag ska inte tillämpas på AIF-förvaltare i den utsträckning de förvaltar en eller flera alternativa investeringsfonder vars enda investerare är AIF-förvaltaren, dess moderföretag eller dotterföretag eller andra dotterföretag till dessa moderföretag, under förutsättning att inget av dem är en alternativ investeringsfond. 1. Med en alternativ investeringsfond menas i denna bilaga ett aktiebolag som är en alternativ investeringsfond enligt lag (2013:561) om alternativa investeringsfonder (AIFL). Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder Riksdagen antar 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 2.


Faktor ekonomi bidangan luaran
gynekologisk undersökning

Lag 2013:561 om förvaltare av alternativa - lagen.nu

2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag,derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra likartade finansiella instrument,EES: Europeiska ekonomiska Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561) [3]. Dessa nya regler berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse men som inte är värdepappersfonder. alternativa investeringsfonder Enligt en lagrådsremiss den 13 februari 2014 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa 2013:588, 2016:587 och lag 2004:46 om värdepappersfonder och lag 2013:561 om alternativa investeringsfonder.