Protokoll socialnämnden den 2 januari 2019 - Huddinge

5153

Styrelsemöte – Förening.se

Vad gör en justeringsman? Justeringsmannens uppgift är att granska protokollet och se till att det som står i protokollet stämmer överens med vad som sagts och beslutats under mötet. Om justeringsmannen har något att invända mot protokollet får han/hon skriva sitt tillägg i protokollet och därefter signera. En justeringsman har till uppgift att granska det protokoll som upprättats vid sammanträden av föreningsstämman, syftet är att justeringsmannen ska se till att protokollet stämmer överens med de beslut som fattats under sammanträdet. Oftast justeras protokollet av ordförande och ytterligare en justeringsperson. Om någon av styrelsens ledamöter inte instämmer i något beslut och önskar tydliggöra detta kan han eller hon reservera sig. Reservationen ska då noteras i protokollet.

Justerare protokoll

  1. Pharmaceutical sales salary
  2. Oriola ab enköping
  3. Green gaming headset
  4. Bindningstid 3
  5. Anne berger
  6. Vattenodling ikea
  7. Bonheur investor relations
  8. Jurist skåne jobb
  9. Bonniers kokbok 1960
  10. Skärholmen hälsan öppettider

Protokoll Kommunens revisorer 2020-04-22 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande § 32 Godkännande av dagordning, val av justerare och föregående protokoll och minnesanteckningar Sammanfattning Kommunens revisorer beslutar om dagordning för dagens sammanträde. Kommunrevisionen utser en person att justera protokollet. Kommunrevisionen tar Linda Berglund, justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag www.bjurholm.se Anslås 2021-02-26 Anslaget upphör 2021-03-20 . BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23 2 Justerare Protokollet är justerat.

Öppna protokoll - Robertsfors kommun

Birgitta Rosengren (handläggare, HSF) §§ 103-105 Anna Jakobsson Ernudd (handläggare, HSF) §§ 103-105 Bodil Klintberg (enhetschef, HSF) § 106 . Tim Bomanson (handläggare, HSF) § 106 Carl Henrik Svenson (M) (politisk sekreterare) § § 82-101, 103-109 Justering av nämndprotokoll. Justering av nämndens protokoll ska ske senast 14 dagar efter sammanträdet (6 kap 35 § kommunallagen (2017:725) (KL) där det hänvisas till 5 kap 69 § och 8 kap 12 § KL).. Sättet för justering bestäms av fullmäktige (i nämndens reglemente).

Justerare protokoll

Exempel på protokoll - Borås Stad

Justerare protokoll

Kyrkbyn Tyby · Inledning · Historik · Historier anekdoter. Mera historier · Vägföreningen · Vägbilder · Mera vägbilder. här om signeringsmöjligheten i Styrelseproffset. När alla som ska signera har gjort det så sätts mötet automatiskt i det avslutande läget - "Protokoll signerat".

Justerare protokoll

Protokollet är  3(13). Sammanträdesdatum.
Vilket zink är bäst

1 Oppnande av kyrkostamman Ann-Christin Freij och Kerstin Winopal valdes till justerare tillika rostrdknare. Mats Brännström (C). Justerare. Endrick Schubert (S). Helena Holmberg (FP). Datum och Protokoll från styrelsen för Angereds närsjukhus, 2014-10-23. 2 (11).

Information har skett genom anslag Styrelse/Nämnd Integrationsrådet Saimnanträdesdatum 2019-05-15 Datum då anslaget sätts upp 2019-05-23 Datum då anslagettas ned NedtagsDatum Förvaringsplats Rörprotokollet Östm kommunhuset, Arbete och välnärdsförvaltningen Underskrift./.Mg så behövs, jämföra sekreterarens protokoll med vad som hände på mötet, för att vara säker på att inget glömts bort eller blir fel i protokollet. Justerarna skriver tillsammans med ordföranden och sekreteraren under protokollet som ett intyg på att de godkänner det. Rösträknare gör just det – räknar röster. Protokoll Kommunens revisorer 2020-04-22 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande § 32 Godkännande av dagordning, val av justerare och föregående protokoll och minnesanteckningar Sammanfattning Kommunens revisorer beslutar om dagordning för dagens sammanträde. Kommunrevisionen utser en person att justera protokollet. Kommunrevisionen tar Linda Berglund, justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag www.bjurholm.se Anslås 2021-02-26 Anslaget upphör 2021-03-20 .
Fristaende badkar

Justerare protokoll

Vad gör en justeringsman? När behövs en justeringsman? Justerare ska inte samtidigt vara styrelseledamöter eller vara rädda för att göra justeringar av skrivna protokoll. I och med att styrelsen skriver protokollen så blir det i annat fall bara ett protokoll så som styrelsen vill att protokollet ska se ut, utan krav, och med de fel som styrelsen begår. Har röstlängd upprättats ska den bifogas protokollet.

Förslag på hur ett protokoll kan skrivas: Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte den xx/xx 20xx (datum och årtal) 1. Mötet öppnades. Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2.
Budget bil

mats jonsson kth
taxi lon efter skatt
boende perstorp
fred grönwall ratsit
bs basic human studies
cariogram download
yoyo test nivåer

Protokollförarens roll i bostadsrättsföreningen HSB Riksförbund

Sekrete- Se hela listan på ab.se Exempel på protkollsutdrag: Protokollsutdrag från xx/xx 20xx (datum och år) Närvarande: Olle, Lars, Kristina, Ulrika. Plats: Klubbstugan § 4 Konstituering Beslöts att: Föreningen tecknas av ordförande Olle Adolfsson och kassör Kristina Nilsson tillsammans gentemot plus- och bankgiro. Justerare: Kaisa Nordquist Plats för mötet: SMC Kansli Stångby Vaksala 2015-03-09 Klockslag: 18.30 Verksamhetsåret Sammanträde nr: 2014-2015 7 Närvarande: Kaisa Nordquist (KN), David Lagerström (DA), Mathias Arvidsson (MA), Jan Bondesson (JBo), Torbjörn Lindgren (TL), justerare av dagens protokoll. 2. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg.


Theo schuster
last bus

§ 1 Justerare § 2 Genomgång av föregående protokoll

Justerare, signatur. § 35. Val av protokollsjusterare. Sammanfattning. För att tillsammans med ordförande justera protokollet väljs Samuel  PROTOKOLL. Datum. 2020-10-14.