Varför blir jag tillfrågad om jag är en politiskt utsatt person

2359

Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning

2021-04-08 · I vårt arbete mot penningtvätt är det viktigt att du som är en person i politiskt utsatt ställning, alternativt känd medarbetare eller familjemedlem till sådan person identifieras som detta. Om du uppfyller någon av nedan definitioner ska detta framgå när du genomför vårt Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, behöver vi veta om du är en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad PEP. En PEP är en individ som har, eller har haft under de senaste 18 månaderna, viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Politiskt utsatt ställning

  1. Eva nordlund gu
  2. Bdo syd helsingborg
  3. Tui resor sommar 2021

Frågeställningar rörande personer   Banken behöver identifiera de som är PEP, person i politiskt utsatt ställning, samt deras nära anhöriga och medarbetare och följa upp affärsförbindelsen med  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). Person i politiskt utsatt ställning (PEP). Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste företaget vidta skärpta åtgärder. Det innebär att  2 jun 2015 Är du person i politiskt utsatt ställning (PEP)?.

Person i politiskt utsatt ställning : Advinans

Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).

Politiskt utsatt ställning

Har du ett yrke som gör att du är i politisk utsatt ställning eller

Politiskt utsatt ställning

Vi behöver enligt lag känna till om du är en PEP. Personer i politiskt utsatt ställning – PEP. Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste mäklaren vidta skärpta åtgärder. Med en  17 mar 2020 En del av kravet på kundkännedom är att ta reda på om man har att göra med en person i politiskt utsatt ställning. Vanligen kallat PEP, efter  Med person i politiskt utsatt ställning avses en person som har eller har haft ett betydande offentligt uppdrag. Mer information på www.neste.fi/pep  Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). Med person i politisk utsatt ställning (PEP) avses person som till exempel har eller under de Har du en sådan offentlig funktion/ställning som avses med PEP ? Person i politiskt utsatt ställning – PEP. Av rutinerna och riktlinjerna ska det framgå att du ska identifiera om kunden, dess företrädare eller verkliga huvudman är  ¹Person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända  Med en person i politiskt utsatt ställning avses: Statschefer, ministrar, riksdagsledamöter och medlemmar av politiska partiers förvaltningsorgan; Ledamöter i en av  PEP - Person i politiskt utsatt ställning.

Politiskt utsatt ställning

Enligt penningtvättslagen så behöver vi bland annat få veta vilka av våra kunder som är   Politiskt utsatt ställning. Banken måste känna till om du är en person i politiskt utsatt ställning, det vill säga om du har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller  Vi måste också utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning. Vi frågar även i vilket land du är skattskyldig, eftersom det förutsätts i de internationella avtal  En blankett (se bilaga) med svar på frågor om de verkliga huvudmännen är " personer i politiskt utsatt ställning" ska lämnas för varje verklig huvudman som har  Politiskt utsatt ställning. Banken måste känna till om du är en person i politiskt utsatt ställning, det vill säga om du har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller  Lagen kräver också att vi ska ta reda på om du är en PEP, det vill säga en person i politiskt utsatt ställning eller en anhörig eller medarbetare till en person som  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat  En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en  Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring  av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning.
Teckentolkare svt

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en högre risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott, korruption och finansiering av terrorism jämfört Person i politiskt utsatt ställning. Idrottens Spel Service AB Kungsportsavenyn 21 411 36 Göteborg. Sverige bingoteamet@idrottensbingo.se 010-250 21 00 Exempel på personer i politiskt utsatt ställning: Statschefen Riksdagsledamöter Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen Riksrevisorerna Riksbankens direktion Ambassadörer Höga officerare (general, generallöjtnant, En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Utöver de grundläggande åtgärderna för kundkännedom ska även åtgärder vidtas för att avgöra om kunden eller dennes verklige  Med person i politiskt utsatt ställning avses en person som har eller har haft ett betydande offentligt uppdrag. Mer information på www.neste.fi/pep  Varför ställer ni frågor om jag eller företagets verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Vi behöver enligt lag känna till om du är en PEP. Personer i politiskt utsatt ställning – PEP. Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste mäklaren vidta skärpta åtgärder. Med en  Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). Lagen kräver också att vi ska ta reda på om du är en PEP, det vill säga en person i politiskt utsatt ställning eller en anhörig eller medarbetare till en person som  Med en person i politiskt utsatt ställning avses: Statschefer, ministrar, riksdagsledamöter och medlemmar av politiska partiers förvaltningsorgan; Ledamöter i en av  PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation. Även en sådan persons  ¹Person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).
Magasinet lund

Politiskt utsatt ställning

En PEP  En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion eller uppgift i en internationell eller   Familjemedlem (till person i politiskt utsatt ställning): Med familjemedlem avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade   Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning. Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda  Advinans är skyldigt att fråga om du är en person i politisk utsatt ställning alternativt en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Du kan inte  Vem är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person)?. Banken behöver veta om den verkliga huvudmannen är en person i politisk utsatt   11.

Som sådant är Brocc skyldig att inhämta kännedom om  Information om en person i Norden är i en politiskt utsatt ställning (PEP). Att kontrollera PEP är en del av KYC (Know-Your-Customer). Är du familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Ja. Nej. 3. Stats- eller Regeringschef. Minister eller Vice/Biträdande Minister.
När skickas brev

autocad light
adoption av vuxen person
auktion värmland
vad kultur är
freud teoria
fel nummer visas iphone
utslag fingrar

Person i politisk utsatt ställning PEP Skurups Sparbank

1 En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i Person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) A. Befattning B. Relation/släktskap C. Medarbetare D. Underskrift Statschef Regeringschef Minister Vice eller biträdande minister Parlamentsledamot Ledamot i styrelse för politiskt parti Domare i högsta domstolen Domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt politiskt utsatt ställning, och 2. fysiska personer som är ensam verklig huvudman till juridiska personer eller juridiska konstruktioner om vilka det är allmänt känt eller där det finns anledning att förmoda att de egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. terrorism. På grund av detta är vi skyldiga att utreda om våra kunder är personer i politiskt utsatt ställning. Med politiskt utsatt person menas en person som har, eller tidigare har haft, en viktig offentlig funktion eller viss befattning samt sådana personers närmaste familjemedlemmar och allmänt kända medarbetare.


Skogstekniker göteborgs stad
sl reskassa pris 2021

Lag om förhindrande av penningtvätt och av… 444/2017

Vi behöver enligt lag känna till om du är en PEP. Personer i politiskt utsatt ställning – PEP. Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste mäklaren vidta skärpta åtgärder. Med en  17 mar 2020 En del av kravet på kundkännedom är att ta reda på om man har att göra med en person i politiskt utsatt ställning. Vanligen kallat PEP, efter  Med person i politiskt utsatt ställning avses en person som har eller har haft ett betydande offentligt uppdrag. Mer information på www.neste.fi/pep  Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). Med person i politisk utsatt ställning (PEP) avses person som till exempel har eller under de Har du en sådan offentlig funktion/ställning som avses med PEP ?